اخبار جدید


چرا فلومیکو؟


آنا، معلم بازنشسته توضیح می دهد که چرا در گروه فلومیکو فعالیت می کند.

سلام. اسم من احمد است.


در ردیف "سلام، اسم من ..." ما مردم واقعی را از کوتبوس و حومه آن که داستانشان را به ما می گویند معرفی می کنیم. امروز: احمد - پناهنده سوری.

فلومیکو در یک پوشش جدید


ما صفحه جدید اینترنتی خود را به روز کردیم و با یک پوشش جدید دوباره فعال هستیم.

تاریخ

 • 01.05.2019

  جشن روزاتحاد و همبستگی

  بیشتر بخوانید
 • 08.06.2019

  Karlstraßenfest 2019

  بیشتر بخوانید
 • 16.06.2019

  جشن محله زاکسن دورف

  بیشتر بخوانید