01.05.19

چرا فلومیکو؟

آنا، معلم بازنشسته توضیح می دهد که چرا در گروه فلومیکو فعالیت می کند.

من فعالیت خود را از ژانویه ۲۰۱۶ با گروه فلومیکو آغاز کردم. برای اولین بار با یک پناهنده ساکن کوتبوس در آستانه سال ۲۰۱۶ آشنا شدم. پناهندگان خسته و کوفته وارد کوتبوس می شدند و با یک لبخند، صورت مهربان ویا کمک هایی که از ما می گیرفتند بسیار خوشحال می شدند. برای من از همان زمان که کمپ موقت در زاکسن دورف تعطیل شد قطعی و واضح بود که من به کمک خود را به پناهندگان ادامه خواهم داد. من اغلب پناهندگان را در اداره ها و دفاتر دولتی دولتی همراهی می کردم و یا آنها را در خرید کردن و سایر موارد کمک می کردم و در این مسیر فهمیدم که چقدر مشکل است برای پناهجویان که بدون دانستن زبان آلمانی زندگی کنند. به همین علت در فوریه سال ۲۰۱۶ به عنوان معلم زبان آلمانی در کلاس های زبان فلومیکو شروع به تدریس به خانوم ها کردم و آنها می توانستن فرزندان خود را به همراه خود به کلاس زبان من می آوردند. بعد از گذشت زمان تعدادی مرد پناهجو هم به کلاس من آمدند و این تجربه ی جدیدی برای زنان پناهجو بود که همزمان همراه مردان در یک کلاس بنشینند و زبان آلمانی را یاد بگیرند. بسیاری از شاگردان من توانستند وارد کلاس های سوادآموزی زبان آلمانی دولتی بشوند و در ادامه سطوح بالای زبان آلمانی را فرا بگیرند.
سپس ارتباطات شخصی نیز وجود داشت که به دوستی تبدیل شد. به طور مثال من و شوهرم برای یک جوان سوری به خانواده آلمانیش تبدیل شدیم . تماس با مردم کشورهای مختلف، فرهنگ ها و ادیان، زندگی ما را بسیار غنی کرده است.