ما یک گروه از افرادی هستیم که برای پناهندگان در شهر کتبوس و اطراف آن کار می کند.ما یک بنیاد مبتکرانه داوطلبانه و غیر حزبی و به هیچ انجمن یا گروهی وابسته نیستیم . ما پذیرای همه افرادی هستیم که برای یک همبستگی درمنطقه با تمام قوا آماده همکاری هستند.


فلومیکو در یک پوشش جدید


ما صفحه جدید اینترنتی خود را به روز کردیم و با یک پوشش جدید دوباره فعال هستیم.

سلام. اسم من احمد است.


در ردیف "سلام، اسم من ..." ما مردم واقعی را از کوتبوس و حومه آن که داستانشان را به ما می گویند معرفی می کنیم. امروز: احمد - پناهنده سوری.

تاریخ

 • 01.05.2019

  جشن روزاتحاد و همبستگی

  بیشتر بخوانید
 • 08.06.2019

  Karlstraßenfest 2019

  بیشتر بخوانید
 • 16.06.2019

  جشن محله زاکسن دورف

  بیشتر بخوانید