درباره ما

ما یک گروه از افرادی هستیم که برای پناهندگان در شهر کتبوس و اطراف آن کار می کند.ما یک بنیاد مبتکرانه داوطلبانه و غیر حزبی و به هیچ انجمن یا گروهی وابسته نیستیم . ما پذیرای همه افرادی هستیم که برای یک همبستگی درمنطقه با تمام قوا آماده همکاری هستند.

نسل اول فلومیکو در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک واکنش علیه حمله های راست گرایانه ضد پناهگاه های پناهندگان در زاکسندرف تاسیس شد.
نسل دوم در سال ۲۰۱۱ با همکاری سایر سازمان های جامعه مدنی شهر کوتبوس، مبارزات جامع علیه تبعیض نهادی، منع مسافرت آزادانه و ضد سیستم توزیع کوپن به جای پول نقد به پناهندگان انجام داده اند.
نسل سوم فلومیکو در سال ۲۰۱۴ شروع به کار کرده است. در ابتدا این گروه کلاس های زبان آلمانی برای افرادی که دسترسی به کلاسهای ادغام ،که از طرف دولت از لحاظ مالی تامین می شد نداشتند، سازمان دهی کرد و پناهندگان را مشاوره قانونی و اجتماعی می دادیم وآنها را در زندگی روزمره در کوتبوس کمک و همیاری می کردیم و بعد تصمیم گرفتیم که با برگزاری اولین کنفرانس پناهندگان ساکن کوتبوس یک گروه خودمختار متشکل از پناهندگان بوجود بیاوریم تا پناهندگان ساکن کوتبوس برای حقوق اجتماعی و سیاسی خود فعال شوند. این خدمات ازسال ۲۰۱۷ از طرف دفاتر دولتی صورت گرفت و ما تمرکز خود را بر روی سیاست پناهندگی در شهرکوتبوس برای حمایت از حقوق پناهندگان قرار دادیم.